POWSZECHNIE STOSOWANE CZYTNIKI

Czytniki stosowane powszechnie w chwili obecnej osiągają szybkość ponad 1000 znaków/s (w niektórych przypadkach szyb­kość ta dochodzi do 2000 znaków/s). Do grupy takich czytników należy także mechanizm czytnika taśmy papierowej stosowany w urządzeniu CDT325 (czytnik-dziurkarka taśmy), przeznaczo­nym do współpracy z serią ODRA 1300 lub też mechanizm sto­sowany w urządzeniu EC-6022 przeznaczonym do współpracy z sy­stemem EC-1032. ” Mechanizm czytnika taśmy CT 2200 umożliwia wprowadzenie danych z taśm 5- i 8-ścieżkowych, dzięki zastosowaniu następu­jących rodzajów czytania:   czytanie alfanumeryczne (dziesiętne) — informacja w ko­dzie ODRA 1300, wprowadzana z 8-ścieżkowej taśmy papierowej, tłumaczona jest automatycznie na 6-bitowy trójprzesunięciowy kod wewnętrzny systemu ODRA.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!