POSZCZEGÓLNE RELACJE

Natomiast poszczególne relacje schematu modelu danych należy odwzorować na zbiory (sety), pamiętając, że wszystkie re­lacje typu n:m wymagają (w przypadku systemu RODAN) prze­kształcenia na zbiory typu 1 :n. Przykład ilustrujący sposób gra­ficznej prezentacji struktury logicznej bazy danych jest przedstawiony .Projekt    graficzny     struktury   logicznej  bazy    należy      uzupełnić  szczegółowym opisem typów zapisów i typów zbiorów oraz ściśle  technologicznymi diagramami powiązań zapisów w zbiory typów zapisów powinien zawierać charakterystykę zapisów oraz ; danych. W. tym celu dla każdego typu zapisu należy określić jego   nazwę i: symbol, typ długości (stała, zmienna, niezdefiniowana).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!