PODSTAWA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Podstawą opracowania koncepcji nowego systemu są przede wszystkim wnioski opracowane na etapie analizy systemu infor­macyjnego. Koncepcja systemu informatycznego powinna obejmować na­stępujące grupy zagadnień:Określenie obszaru działania systemu informatycznego.Konstrukcję systemu informacyjnego w warunkach zastoso­wania komputera.  Charakterystykę systemu informatycznego: Wymagania stawiane systemowi.  Strukturę tematyczną systemu i funkcje poszczególnych podsystemów.   Ideowy schemat komputerowego przetwarzania danych. Wyposażenie systemu w środki techniczne. : Zakres zmian oraz prac przygotowawczo-organizacyjnych prze­widywanych do wykonania .w organizacji gospodarczej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!