PODJĘCIE DECYZJI

Podjęcie decyzji przejścia do bieżącej eksploatacji, przy stoso- waniu wymienionych trzech metod, ą szczególnie metody równo* ległej, jest oparte na dokładnym i rzetelnym sprawdzeniu jakości nowego systemu. Wyeliminowane jest do minimum -„niebezpie¬czeństwo” dostarczenia kierownictwu użytkownika błędnych in¬formacji. ‚ Jedynym mankamentem tych metod, zwłaszcza gdy mało pre¬cyzyjnie opracowano algorytmy czy też dane do uruchomienia programów, jest przedłużający się okrąs dublowania prac oblicze- : niowych. Ma to negatywny wpływ na przyszłych użytkowników systemu, którzy tracą zaufanie do jakości opracowania. O proble¬mie tym powinni pamiętać projektanci, programiści i analitycy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!