PODJĘCIE DECYZJI

Podjęcie takiej, decyzji świadczy o tym, że kierownictwo obiektu nie jest jeszcze wystarczająco przeświad­czone (i przygotowane) o potrzebie wprowadzenia nowoczesnej techniki obliczeniowej. i kieruje się raczej zaleceniami władz zwierzchnich.Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że najtrudniejszym problemem kadrowym występującym w trakcie przygotowania systemu informatycznego jest zorganizowanie zespołu analityków, specjalistów branżowych *. Jednak istnienie takiego zespołu,  w organizacji gospodarczej należy uznać za warunek konieczny i nieodzowny. Potwierdzają to zarówno krajowe, jak i. zagraniczne roz­wiązania oraz uzyskane wyniki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!