PIONOWY PODZIAŁ KARTY

Pionowo karta dzieli się na 80 kolumn ponumerowanych’pd 1    do 80,/poczynając od lewej strony. Numeracja umieszczona jest z reguły namolnym, obrzeżu, karty.. Poziomo karta, dzieli się ńa wiersze (strefy), które ponumerowane są od 0 do 9..Ponad.wier­szami cyfrowymi znajdują się nieopisane wiersze 11 ‚i 12. Zapisu cyfr. dokonuje się w wierszach cyfrowych/natomiast zapisu liter i     znaków specjalnych przez kombinacje dziurek-w strefach .0,-11 lub l2 i w,wierszach cyfrowych.  Proces. rejestracji danych na kartach dziurkowanych, polega na ręcznym (za pomocą klawiatury) „przenoszeniu” danych znak po znaku z.dokumentu źródłowego.Dane.reprezentowane śą na karcie przez jedną lub kilka; dziurek umieszczonych w jednej kolumnie .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!