PAMIĘĆ TAŚMOWA

Jednostka pamięci taśmowej PT-105-1 [56] umożliwia zapis i od­czyt danych na taśmie magnetycznej o szerokości 1/2 cala, zgod­nie z wymogami norm ISO. Do jednej jednostki sterującej kom­putera można dołączyć maksymalnie 8 pamięci taśmowych roz­dzielonych na dwie grupy po co najwyżej 4 pamięci. Logiczne pc)dłączenię i bezpośrednia współpraca może zachodzić między jednostką sterującą i tylko jedną pamięcią taśmową z obu grup* pamięci. Zasada współpracy jednostki sterującej z pamięciami polega na systemie „pytał}” i „odpowiedzi”, tzn. na każdy sygnał przesyłany z jednostki sterującej pamięć taśmowa odpowiada określonym sygnałem lub ich grupą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!