OSTATNIA METODA

Ostatnią metodą przejścia ze starego , systemu na nowy jest , metoda bezpośrednia. Metoda ta polega na wprowadzeniu nowego systemu bez jakichkolwiek prób czy przetwarzania równoległego.Zaletą tej metody jest m.in. stosunkowo szybkie doprowadze­nie nowego systemu do użytkownika bez potrzeby dublowania, po­równywania wyników i pracochłonnego poszukiwania błędów. Wadą omawianej metody jest potencjalna możliwość dostarczenia użytkownikowi błędnych informacji, co w konsekwencji może do­prowadzić do podjęcia nieprawidłowych decyzji. *Dlatego też metodę bezpośrednią można stosować w warun­kach: braku możliwości porównania wyników uzyskanych z prze­twarzania danych , źródłowych w systemie starym i nowym,  bardzo dokładnego sprawdzenia rozwiązań projektowych i programowych na odpowiednio przygotowanych danych prób- i nych (co jest niezmiernie trudne),  wprowadzania               systemu    informatycznego  do nowo powsta­łego obiektu..

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!