OSTATNI ETAP PRAC

Ostatnim etapem prac przygotowawczych występujących w pier­wszej fazie, tzn. rozpoznania, studiów i projektowania, jest opracowanie programów oraz ich wytestowanie i uruchomienie na   danych próbnych.Udokumentowaniem prac tego etapu jest sporządzenie pierw­szej wersji dokumentacji eksploatacyjnej.Jak wspomniano uprzednio, projekt techniczny opracowywa­ny jest dla jednostek przetwarzania, tzn.; trzeciego poziomu po­działu strukturalnego systemu . Uwzględnia on dalsze poziomy, tzn. moduły, konwersje i przebiegi oraz operacje. Na podstawie odpowiednich elementów projektu technicznego wy­mienionych powyżej, opracowywane są programy dla poszczegól­nych konwersji i przebiegów.Programy te, pomimo ich indywidualnego eksploatowania, powinny być opracowane z uwzględnieniem wymagań koncepcji  oprogramowania całego systemu informatycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!