OSTATECZNE OPRACOWANIE

Projekt techniczny ma na celu ostateczne opracowanie:rozwiązań dotyczących funkcjonowania jednostki prze­twarzania,  nośników danych źródłowych,  zestawień końcowych,    sposobów kontroli danych, maszynowego rozwiązania problemu. Rozwiązania dotyczące wejść i wyjść oraz technologii kóm- ; puterowego przetwarzania powinny być tak opracowane, aby sta­nowiły podstawę do rozpoczęcia prac nad oprogramowaniem. Zakres tematyczny projektu technicznego jest następujący:Podstawa opracowania.Użyte definicje pojęć, symbole, skróty.Przedmiot, zakres i zadania jednostki przetwarzania.Podstawowa charakterystyka jednostki przetwarzania.                       .  Zakres i mechanizm funkcjonowania dziedziny, dla której jednostka przetwarzania jest opracowana,Struktura jednostki przetwarzania.  Powiązania z innymi jednostkami przetwarzania. Ograniczenia ekonomiczno-organizacyjne projektowanej jednostki przetwarzania.Warunki organizacyjne u użytkownika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!