ORIENTACYJNE ZAPOTRZEBOWANIE

Orientacyjne zapotrzebowanie na moc obliczeniową można określić na podstawie znajomości wyników badań statystyczno- -empirycznych i ich analizy. W warunkach polskich badania takie zostały przeprowadzone przez. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy In­formatyki, o czym poinformował w jednej ze swoich publikacji Targowski . We wstępnym etapie rozważań zdefiniowano pojęcie tzw. komputera przeliczeniowego —jako re­prezentatywnego w warunkach krajowych. Zgodnie z tą definicją, za komputer przeliczeniowy uznano model komputera średniej mocy o parametrach typowych dla parku krajowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!