OPRACOWANIE I WDROŻENIE

Opracowanie i wdrożenie do eksploatacji kodów jest przedsię­wzięciem złożonym i bardzo pracochłonnym. Najpoważniejsze trudności występują przy budowie kodów dla materiałów, opako­wań, odpadów, przedmiotów nietrwałych oraz wyrobów, zespołów, podzespołów i części . Trudności te związane są.m.in. z dużą liczbą pozycji, jakie występują w obu zbiorach oraz dużą ‚ liczbą i różnorodnością dokumentów i urządzeń ewidencyjnych, na które należy nanieść symbole. Dlatego też prawidłowe zakodo-< wanie obu zbiorów wymaga dokładnej znajomości zagadnień oraz wykonania szeregu czynności przygotowawczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!