OPERATOR SPRAWDZARKI

Operator sprawdzarki powtórnie wprowadza za pomocą klawiatury dane z dokumentu źródłowego, które następ­nie porównywane są z danymi wydżiurkowanymi na odpowied­niej karcie. O popełnieniu błędu (przez operatora’dziurkarki lub sprawdzarki) informuje optyczny lub dźwiękowy sygnał ostrze­gawczy; klawiatura zostaje zablokowana. Kontrola poprawności dziurkowania’ kart przy użyciu sprawdzarek należy do najbar­dziej efektywnych, co oczywiście nie zwalnia użytkownika od stosowania innych metod. Jest to alfanumeryczna sprawdzarka kart 80-kolumnowych wyd^iurko- , wanych w kodzie ODRA 1300. Sprawdzanie kart może ojibywaó się ręcznie za pomocą urządzenia programowego. Wydziurkowane karty zostają umieszczone w zasobniku podającym w sekwencji zgodnej z porządkiem ułożenia i odczytu dokumentów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!