OMAWIANE METODY

Omawiane powyżej trzy metody przechodzenia ze starego na nowy system przetwarzania, są stosowane w fazie wdrażania w drugim etapie obejmującym wstępną eksploatację systemu.Wymienione metody przejścia należy uznać za „bezpieczne”’ i zalecane. Umożliwiają one bowiem, z jednej strony, dokładne sprawdzenie i weryfikację przyjętych rozwiązań projektowo-pro- gramdwych, jak również i organizacyjnych, bez narażania obiektu na skutki błędnych informacji, a z drugiej strony, .pozwalają na weryfikację dokumentacji eksploatacyjnej zarówno w ośrodku ob­liczeniowym, jak i w obiekcie. Metody te stwarzają również okazję do praktycznego sprawdzenia wyników szkolenia pracowników . w normalnych warunkach funkcjonowania systemu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!