OKREŚLENIE PARAMETRÓW

Natomiast określenie parametrów obszarów i stron polega na obliczeniu, oprócz wielkości poszczególnych obszarów, wiel­kości i liczby stron w poszczególnych obszarach oraz’ liczby tzw. ‘ łańcuchów CALC (łańcuchów synonimów) na każdej stronie. Dla. funkcyjnych modeli danych należy zaprojektować pod- struktury logiczne. Głównym celem tych prac jest wyspecyfiko­wanie dla każdej z podstruktur różnic w stosunku do projektu struktury, aby z kolei różnice te zdefiniować za pomocą Języka Opisu Danych — Podschemat.’Zakres możliwego zróżnicowania podstruktur w stosunku do struktury zależy od konkretnego Sy­stemu Zarządzania Bazą Danych i może dotyczyć zmian na po­ziomie danej elementarnej, danej złożonej, zapisu, zbioru lub obszaru.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!