OGÓLNY HARMONOGRAM

Cel jaki stoi przed koncepcją systemu informatycznego można określić następująco:  przedłożenie kierownictwu przyszłego -użytkownika syste­mu opracowania, które by umożliwiło zorientowanie się w propo­nowanych rozwiązaniach, ich’wpływie na istniejący system zarzą­dzania, w mających nastąpić zmianach w dotychczasowym, syste- , mie informacyjnym itd.,ogólne nakreślenie komputerowego rozwiązania problemu w szerokim tego słowa znaczeniu. Jeżeli uwzględni się, że użytkownik nie jest informatykiem, a tym samym jest mu obcy zarówno specyficzny „język infor­matyczny”, jak również sposób graficznej prezentacji rozwiązań projektowych, to osiągnięcie celu pierwszego nakłada na autorów opracowania ’ obowiązek starannego i rozważnego podejścia do przedsięwzięcia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!