ODWROTNY PROCES

Na przykład znak przedstawiony w 7 pozycjach dziurkowania na taśmie papierowej 8-ścieżkowej (gdzie jedna ścieżka jest przeznaczona na kontrolę parzystości) musi .być w systemie EC-1032 wprowadzony do pa­mięci operacyjnej w po*staci 8 bitów. Niezbędną w tym przypad­ku zamianę z kodu zewnętrznego na kod wewnętrzny wykonuje właśnie jednostka sterująca urządzenia peryferyjnego. Odwrotny proces zachodzi oczywiście podczas wyprowadzania danych. Jeżeli wymagane jest wyprowadzenie jakiegoś znaku w trybie normal­nym (bez translacji programowej), program musi upewnić się, czy informacja przechowywana w pamięci operacyjnej wystę­puje w formie 8-bitowej. Następnie określona jednostka steru­jąca zajmuje się resztą procesu przesyłania danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!