ODPOWIEDNIKI SYSTEMU

System PŁOS-RW-SM jest odpowiednikiem systemu PŁOS-SM przystosowanym do pracy w czasie rzeczywistym jako bez­dyskowa wersja beiźpośredniej współpracy minikomputera z obiek­tem, dla którego dane są przetwarzane. Jest . on przeznaczony do rozwiązywania wielorakich zadań powstających w systemach au- .. tomatyzacji eksperymentów ,naukowych oraz w systemach zarzą-” – dzania procesami technologicznymi..System ten,zapewnia pracę wieloprogramową z uwzględnie­niem priorytetów. Możliwe jest jednoczesne wykonywanie maksy- • malnie do 127 zadań na trzech poziomach priorytetów programo­wych oraz rozwiązywanie zadań inicjowanych programowo; lub przez operatora, a także realizowanie obsługi przerwań.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!