ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA

Dla wszystkich kodów powinna być opracowana odpowiednia dokumentacja wydana w formie aktu normatywnego.Tak, jak wspomniano uprzednio, jednym z najważniejszych ‚ problemów jest zapewnienie aktualizacji wszystkich kodów. Rów­nież i tutaj jedynym skutecznym rozwiązaniem jest „jednokomórkowa” odpowiedzialność za utrzymanie kodów w aktualnym stanie. Z-wyjątkiem wymienionych powyżej dwóch dużych zbió-‚” rów — z uwagi na ich specyficzny charakter — komórką odpo­wiedzialną za aktualizację pozostałych kodów powinna być odpo­wiednia komórka organizacyjna.Kolejną czynnością poprzedzającą komputerowe przetwarza­nie danych jest wprowadzenie nowych lub adaptacja istniejących formularzy dokumentów źródłowych .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!