ODCZYTYWANE WZORCE

Wzorce te są odczytywane jako pewna liczba punktów przetwarzanych następnie na impulsy elektryczne. Z impulsów. tych tworzony jest wzorzec znaku tworzenia. Operacja czytania i rozpoznawania znaku jest automa­tyczna i odbywa się w ułamkach sekundy. Czytniki optyczne mogą czytać oznaczenia specjalne oraz znaki pisane piórem lub ołówkiem. Oznaczenia umieszczone w usta- i lonym miejscu na dokumencie źródłowym reprezentują określoną informację. Właściwość ta ma wiele ważnych zastosowań zwłaszcza  w rozliczeniach bankowych.Urządzenia bezpośredniego wprowadzania danych, takie jak dalekopisy, monitory ekranowe, służą także do wyprowadzania da- nych,. na przykład na drukarkę dalekopisu czy ekran moni­tora.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!