ODCZYTYWANE DANE

Odczy­tywane na obu stacjach dane przesyłane są do elektronicznych . obwodów czytnika, gdzie zostają porównane. Karty zawierające nieprawidłowe informacje zostają wtedy przesłane do maga­zynu kart błędnych.Sprawdzana jest także sama praca, czytnika kart oraz wszyst­kie jego stany. O powstaniu jakichkolwiek nieprawidłowości informują operatora komunikaty otrzymywane od programu steru­jącego ńa konsoli operatorskiej lub zapalenie się lampek.sygna­lizacyjnych na pulpicie.  Szybkości czytania kart są różne i zależą od typu czytnika. W obecnie stosowanych czytnikach szybkość ta wynosi od 150 do 2000 kart/min.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!