NAZWA Linux

Nazwa Linux, powstała w wyniku połączenia słów Linus i Unix, Linus to imię twórcy tego systemu operacyjnego Linus Torvaldsa. Proponowana przez niego wcześniejsza na ten system operacyjny się nie przyjęła, brzmiała ona Freax.
Nazwa ta jest coraz bardziej powszechniejsza, także w Polsce, do niedawna nikt jeszcze o nim nie słyszał, wiedza o nim zarezerwowana była tylko dla osób blisko związanych z informatyką i oprogramowaniem. Dzisiaj często kupując komputer możemy mieć wbudowany system operacyjny Linux, który możemy wymienić na wybraną przez siebie wersję Windows. Trzeba jednak pamiętać, że Windows jest programem operacyjnym płatnym, a Linux całkowicie bezpłatnym.
Część osób na słowo Linux reaguje negatywnie, boi się zmian, który on proponuje, nawet znając jego atuty i fakt, że jest on przede wszystkim bezpieczniejszy, niż tak popularny Windows, nie chcą o nim rozmawiać, a tym bardziej z niego korzystać. Związane jest to z faktem, że powszechnie uważa się, że ten system operacyjny jest niezwykle trudny, tak więc osoba nie znająca się na informatyce nie poradzi sobie z nim.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: