NAJPOPULARNIEJSZA FORMA KODOWANIA

Najpopularniejszą formą kodowania jest^fzekształ- cenie danych z postaci czytelnej dla’ człowieka (zarejestrowanej na dokumencie źródłowym) do postaci identyfikowalnej dla urzą- . dzeń zestawu komputerowego (nośników maszynowych: kart i taśm dziurkowanych, taśm magnetycznych). W złożonych systemach komputerowych czynności kodowania mogą być realizowane kilka- ; krotnie, w rozmaitym zakresie i stanowić uzupełnienie injiych czynności, np. przesyłania danych. Z punktu widzenia użytkowni­ka kodowanie odbywa się prawie zawsze za pomocą odpowiednich urządzeń klawiaturowych. W . dalszym przebiegu procesu prze- , twarzania kodowanie (a właściwie konwersja-kodu) me wymaga oddzielnych urządzeń, gdyż jako funkcja dodatkowa jest realizo­wana przez urządzenia wejścia, przesyłania, pamięci itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!