NAJNOWSZA METODA

Najnowsza metoda wprowadzania i wyprowadzania danych  polega na porozumiewaniu się człowieka z komputerem za pomo­cą głosu ludzkiego. i Istnieją już obecnie urządzenia, które potrafią zamienić słowo mówione na komputerową postać cyfrową. Zostały opracowane specjalne programy, które umożliwiają wykorzystanie mikrofonu, jako komputerowego urządzenia wejściowego. Z drugiej strony opracowano także specjalne urządzenia umożliwiające wyprowa­dzenie danych z komputera także w słowie mówionym. Użytków- . nik.i komputer mogą więc . ze sobą rozmawiać. Stosowanie takich urządzeń jest jednak w pewnych dziedzinach przetwarzania da­nych ograniczone ze względu na zbyt małą prędkość, z jaką ludzie mogą wypowiadać poszczególne słowa w sposób ‘ wyraźny i zro­zumiały.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!