MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA

Urządzenie to umożliwia re­jestrację danych alfanumerycznych na taśmie magnetycznej w in­fokasecie. Dane z dokumentu źródłowego są przenoszone za po­mocą klawiatury dostosowanej do standardu ECMA łub IBM. Dla celów kontroli wizualnej wprowadzane dane wyświetlane są na monitorze ekranowym. Zapis na, taśmie w infokasecie może   być zgodny z- formatem taśmy papierowej łub 80-kolumnowych kart dziurkowanych. Stosowanie, formatu taśmy papierowej jest zalecane w przypadku transmisji danych, należy jednak zaznaczyć, ‚żę podczas przeprowadzania operacji koncentracji (konwersji) da­ne mogą być zapisane na taśmę standardową w dowolnym formacie i kodzie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!