MODUŁY FUNKCJONALNE

System MERA 400 składa się z,modułów funkcjonalnych ko- r munikujących się za pomocą’wspólnego złącza (interfejsu)., Mo­dułowa struktura systejnu umożliwia jego’ łatwą rozbudowę po­przez bezpośrednie’ dołączenie i do interfejsu dodatkowych modułów.W systemie MERA 400 mogą pracować następujące moduły *’ funkcjonalne: procesory, pamięć operacyjna, kanały. Maksymalna ‚ .konfiguracja systemu’ składa się; z* 2 procesorów, 17 modułów pamięci operacyjnej oraz’16 kanałów . Słowo, maszynowe systemu MERA 400 ma długość 16 bitów i może być.traktowane jako dana, adres lub.rozkaz.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!