METODY ZAPISYWANIA

System CMC 7 umożliwia zapisanie 26 znaków alfabetycznych, 10 znakó\(r numerycznych oraz 5 innych symboli.Metody zapisywania znaków atramentem magnetycznym by­ły stosowane początkowo tylko w bankach. Obecnie zakres ichzastosowań rozszerza się z każdym dniem, ponieważ skracają one czas trwania procedury przygotowania danych (wejściem do kom­putera jest bezpośrednio sam dokument źródłowy).Podobnie jak w przypadku czytnika znaków magnetycznych, op­tyczny czytnik znaków odczytuje litery, cyfry i pewne znaki spe­cjalne z drukowanych dokumentów papierowych i wprowadza, je bezpośrednio do systemu komputerowego. Znaki te zapisane są w specjalnym’kroju czcionki..Także w tym przypadku wyeliminowane jest przenoszenie danych źródłowych na karty lub taśmą, a czas między otrzymaniem dokumentów źródłowych ‚ i ich wprowadzeniem do systemu komputerowego jest w dużym stopniu zredukowany.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!