METODY I KRYTERIA

W chwili obecnej nie ma jeszcze metod i kryteriów pozwala­jących na nie budzący wątpliwości wybór najbardziej przydat­nych pakietów spośród oferowanego oprogramowania. Istnieją wszakże pewne orientacyjne metody oceny pakietów, z których jedna.została zaproponowana w raportach Auerbacha. O ;mechanizmie funkcjonowania umowy-leasingu decyduje ponadto szczegółowe rozstrzygnięcie przez strony uczestniczące w umowie szeregu innych problemów. Przykładowo rozróżnia się tzw. czysty leasing (ang. net leasing), w ,którym użytkownik ob­ciążony jest kosztami transportu, instalacji, konserwacji, ubezpie­czenia i utrzymania sprzętu, oraz tzw; pełny leasing (ang. fuli ser- vice or maintenance),; w którym przedsiębiorstwo leasingowe za­pewnia pełny serwis usług.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!