METODA PILOTOWA

Metoda pilotowa przejścia ze starego na nowy system polega na komputerowym przetwarzaniu na bieżąco wybranych odcin­ków (fragmentów) systemu, równolegle z przetwarzaniem całego systemu dotychczasową techniką. Wyniki fragmentaryczne kom­puterowych obliczeń są porównywane z wynikami uzyskanymi dotychczasową techniką i w przypadku zgodności — systemem . komputerowym zostaje objęty następny odcinek. Postępowanie przy błędnych wynikach jest identyczne, jak wyżej. Metoda pilo­towa pozwala na sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania no­wego systemu dopiero po pewnym czasie. Metoda ta jest bardzo często stosowana i zalecana przy wprowadzaniu systemów kompleksowych oraz charakteryzujących się dużą ilością danych wej­ściowych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!