METODA ODCZYTU

Metoda odczytu jotoelektrycznego- różni się od opisanej po­wyżej jedynie innym sposobem wykrywania perforacji. Urządzęnie czytające składa się z lampekf których światło skierowane jest na przednią stronę karty, oraz układu fotokomórek, których liczba   jest równa liczbie wierszy na karcie. Przesuwana pod źródłem   światła” karta przepuszćza promienie świetlne przez wyperforo- wane otwory; promienie te trafiają więc do odpowiednich foto- . komórek i powodują powstanie impulsu elektrycznego. Karty od- ; czytywane są. seryjnie, tzn. kolumna po kolumnie, rozpoczynając od kolumny 1. Dane -po odczytaniu muszą bv^ przesłane do pamięci we­wnętrznej komputera w kodzie wewnętrznym maszyny. Kodowa- ‘ nie jest operacją automatyczną wykonywaną przez jednostkę ste- ] rującą czytnika.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!