MECHANIZM CZYTNIKA

Czytnik EC-6022 Jest urządzeniem przeznaczonym do wpro­wadzania informacji z papierowej taśmy dziurkowanej do kom­putera Jednolitego’ Systemu. Czytnik ten składa się z trzech podstawowych części:mechanizmu czytnika,_ układu współpracy z kanałem standardowym, układu sterującego.Mechanizm czytnika stanowi konstrukcyjnie niezależną częśc urządzenia, z którym połączony jest za pomocą tzw. małego in­terfejsu. Zastosowana w mechanizmie metoda odczytu (fototran­zystory oświetlone diodami luminiscencyjnymi) pozwala na uzy­skanie wysokiej stabilności i długotrwałości pracy. Układ współ­pracy pozwala na podłączenie urządzenia EC-6022 do multiplekse­rowego kanału maszyn JS EMC. Konstrukcja mechaniczna urzą­dzenia została zaprojektowana na podstawie standardów JS EMC.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!