LEASING

Leasing pociąga, za sobą wydatki większe (globalnie rzecz biorąc) niż zakup komputera, ale mniejsze niż umowa dzierżawy.Wynika- tó stąd^że przy równoczesnym funkcjonowaniu- lSasingu : sprzętu używanego* oraz sprzedaży komimterów używanych’stawki leasingu mogą , być konkurencyjni ‘ dla. stąwek dzierzawy. Jednak z drugiej strony,’ z uwagi na dość sztywne warunki umów. leasingowych, użytkówriik.-nie ma zaz.wyczaj/moięliwośći, wycofania się z kontraktu,‘Wtedy gdy z.czasćm staje się onW–, . korźyśtny. Z. punktu widzenia prpdućenta sprzętu dużą zalety leasingu’ jęst. ,mbżliwość szybkiej sprzedaży’ komputerów przed-, siębiorstwom’leasingowym; co obniża koszty magazynowania i ko­szty marketingu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!