KONSERWACJA SYSTEMU

Za bieżącą konserwację systemu powinni.być odpowiedzialni autorzy opracowania, jednak nie zawsze można to od nich wyegzekwować. Dlatego też;, w celu umożliwienia bieżącej konser wacji systemu, co, podkreślmy/>st w praktyce dość skompliko­wane, należy dążyć do tego,,aby dokumentacja projektowo-pro- gramowo-eksploatacyjna była opracowana w sposób zrozumiały, pełny i jednoznaczny oraz aby wszyscy wykonawcy nowego sy­stemu (tj.; analitycy, projektanci i programiści) dokładnie znali przyjęte rozwiązania.Pojęcie oceny efektywności systemu działania (w tym również systemu informatycznego) jest nieodłącznie związane z pojęciem rachunku ekonomicznego, stanowiącego z kolei narzędzie realizacji zasady racjonalnego gospodarowania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!