KONCEPCJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Z całego zakresu prac składających się na przygotowanie nowe­go systemu informatycznego, prace projektowo-programowe są uznane za najtrudniejsze, najbardziej pracochłonne i odpowie­dzialne.   Etap drugi, ma za zadanie opracowanie koncepcji systemu in­formatycznego.  Jak wspomniano wyżej, koncepcję opracowuje się dla całego systemu. Z uwagi na ogromny obszar problemowy, celowym, a nawet wręcz koniecznym jest uwzględnienie podziału podsyste­mowego, zapewniającego jednak wymagania całego systemu.   Problem ten jest dość żywo dyskutowany w środowisku informatyków. Kontrowersje sprowadzają się do tego,fezy koncepcja ma dotyczyć sy­stemu cząstkowego (odcinkowego), czy też kompleksowego. Nie wdając się w dyskusję formalną, a wykorzystując m.in. dotychczasowe doświad­czenia w tym zakresie, w niniejszym opracowaniu przyjęto jako zasadę kompleksowość tematyczną systemu informatycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!