KODY

Funkcje wykonywane przez jednostkę sterującą można więc określić następująco:sprawdzanie wprowadzanych danych,kodowanie danych na wejściu,  dekodowanie danych na wyjściu,   buforowanie danych.Przedstawienie, danych komputerowi może być porównane do porozumiewania się ludzi za pomocą listów. Przekazywana w liś­cie informacja musi być ograniczona do zbioru pewnych symboli,. Są to litery alfabetu, cyfry i znaki specjalne. Podobnie porozu­miewanie się z systemem komputerowym wymaga ograniczenia danych do zbioru symboli, które mogą być odczytywane i w od­powiedni sposób interpretowane przez urządzenia systemu prze­twarzania danych. Wybór tych symboli oraz określenie ich zna­czenia zależy wyłącznie od projektantów maszyny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!