KLASYFIKACJA EFEKTÓW

Realizacja tego zadania napotyka jednak poważne trudności metodologiczne i praktyczne. Szczegól­nie skomplikowana jest problematyka określania wartości efektów .systemu informatycznego. Jest to między innymi spowodowane’ trudnościami pojawiającymi się podczas przeprowadzania klasy­fikacji efektów komputerowego przetwarzania danych.  Efekty niewymierne są bowiem z reguły niewykrywalne, natomiast jeśli uda się je wykryć, to okazuje się, że można je tez. zmierzyć.Klasyfikacja efektów na bezpośrednie ! pośrednie bierze za punkt wyjścia miejsce ich występowania. Do efektów bezpośred­nich zalicza się te, które powstają w sferze samego procesu prze­twarzania danych (np. skrócenie cyklu przetwarzania).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!