KAŻDE URZĄDZENIE

Każde urządzenie zewnętrzne posiada jednostkę sterującą umożliwiającą podłączenie go do jednostki centralnej systemu komputerowego i spełniającą w tym. systemie określone funkcje sterowania przepływem danych między jednostką centralną a urzą­dzeniem zewnętrznym.Praca urządzenia wprowadzania (i wyprowadzania) danych ini­cjowana jest instrukcją programu, która powoduje wygenerowa­nie odpowiedniego rozkazu dla kanału wejścia-wyjścia. Jednostka sterująca dekoduje ten rozkaz oraz powoduje podjęcie pracy przez urządzenie. Instrukcja przesyłania danych z urządzenia peryfe­ryjnego jest pojedynczą instrukcją wykorzystywaną do inicjo­wania wszystkich typów przesyłań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!