JEDNOSTKI STERUJĄCE

Istnieją także jednostki sterujące, które obsługują kilka po- . dobnych wolno pracujących urządzeń peryferyjnych. W takim przypadku dwiema podstawowymi funkcjami jednostki sterującej są:   określenie priorytetu obsługi,     sygnalizowanie identyfikacji urządzenia wejścia-wyjścia,które ma być obsłużone. Jednym z podstawowych zadań jednostki sterującej urządze- ; nia zewnętrznego jest buforowanie danych w celu koordynacji pracy urządzenia wejścia-wyjścia i jednostki centralnej. Buforo­wanie danych polega na czasowym (przejściowym) zapamiętywa­niu .danych w obwodach pamięciowych jednostki sterującej. Zwiększa to szybkość przesyłania danych z urządzenia wejścia do jednostki centralnej lub też na odwrót —z jednostki central­nej do urządzenia wyjścia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!