JEDNOSTKI CENTRALNE KOMPUTERÓW

Na postać rozkazu komputerów serii ODRA 1300 w znacznej mierze rzutuje struktura słowowo-znakowa jednostek informacji. Każde’sioioo maszynowe może być traktowane jako słowo rozka­zowe lub jako słowo-parametr. Słowo maszynowe traktowane jako paramefr. jest najczęściej . zestawem czterech znaków, z których każdy może reprezentować cyfrę bądź znak alfabetu przedstawiony w specjalnym kodzie . dwójkowym, zwanym kodem wewnętrznym serii ODRA 1300. Słowo-parametr składające się z.czterech znaków może na przy­kład zawierać liczbę dziesiętną:9387 .Tego rodzaju zapis, jakkolwiek łatwo zrozumiały i akceptowany przez człowieka, jest niewygodny; z technicznego punktu widzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!