JEDNA Z CECH

Jedną z cech charakterystycznych systemów przetwarzania jest powtarzalność niektórych operacji, np. sortowania, wybie­rania, wyczytywania. Operacje te wykonuje się za pomocą opra­cowanych w zasadzie dla wszystkich komputerów specjalnych programów standardowych wchodzących w skład tzw. software u. Zastosowanie programów standardowych w poszczególnych prze­biegach umożliwia zmniejszenie liczby opracowywanych każdo­razowo programów indywidualnych, ponieważ, programy stan­dardowe pozwalają wykonywać wielokrotnie niektóre, operacje na zbiorach zawierających dowolne dane (np. program sortowania zbiorów).Oprócz programów standardowych, wykonujących podstawo- . we operacje, istnieją również programy realizujące niektóre jedno­stki przetwarzania bądź nawet podsystemy. Programy te są na­zywane standardowymi pakietami^ programowymi (np; PROMPT, NIMMS).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!