ISTNIEJĄCE MOŻLIWOŚCI

Istnieje możliwość dwu rodzajów dostępu do systemu kompu­terowego (ściślej, do jego zasobów przetwarzaniowych), a miano- wicie dostęp indywidualny lub wspóiny. Z historycznego punktu widzenia dostęp indywidualny jest formą znacznie wcześniej­szą. Do momentu opracowania złożonych systemów operacyjnych istniała wyłącznie możliwość dostępu indywidualnego systemy takie noszą miano jednodostępnych. Wspólny dostęp do systemu^ (systemy wielodostępne) wymaga zapewnienia wielu czynników technologiczno-organizacyjnych, * chodzi’ bowiem o to, aby każdy z jednocześnie korzystających z systemu użytkowników miał wra- . żenie, że wszystkie zasoby są.postawione do. jego wyłącznej uzy- teczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!