INNE KRYTERIUM

Innym kryterium pozwalającym porównywać ‚”przepustowość… jednostek centralnych jest metoda powtarzającego się programu lub inaczej metoda „jądra, problemowego” (ang. kernel method). Jądrem problemowym nazywany jest program lub segment pro­gramu wybrany z całego oprogramowania systemu informatycz­nego — charakterystyczny dla danego ośrodka obliczeniowego lub. dla danej klasy zastosowań. Oszacowanie przepustowości kom­putera uzyskuje się poprzez wielokrotne porównywanie czasu prze­twarzania jądra problemowego na różnych komputerach. Zdając sobie sprawę z faktu, że często o wyborze komputera nie decyduje szybkość pracy jednostki centralnej, a wiele innych aspektów natury czysto praktycznej lub ekonomicznej, należy za­stanowić się nad użytecznością kilku fundamentalnych praw em­pirycznych, uwzględniających relacje między mocą i ceną kom­puterów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!