INNA KLASYFIKACJA

Inna klasyfikacja rozróżnia leasing sprzętu używanego (ang. second hand leasing) i leasing sprzętu nowego (ang.. first hand leasing). Ponadto rozróżnia się umowy leasingu przewidujące wymianę sprzętu komputerowego na nowe modele (ang. revolving leasing) lub nie przewidujące wymiany (ang. term leasing, run off leasing).      Występowanie tylu form korzystania ze sprzętu komputero­wego wynika przede wszystkim stąd, że wszystkie te formy nie są ‚ wolne od wad. I tak dzierżawa, która pozostaje dominującą formą obrotu sprzętem komputerowym (ok. 65—75/o rynku), spotyka się ‚ z zarzutem, że z ogólnoekonomicznego punktu widzenia jest syste­mem najdroższym (miesięczny czynsz wynosi około 2°/o ceny za­kupu sprzętu). Jednak z drugiej strony, umowa dzierżawy jest formą wygodniejszą i bardziej elastyczną niż transakcja kupna- sprzedaży, ze względu na wyjątkowo szybkie, ekonomiczne i mo­ralne starzenie się sprzętu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!