GŁÓWNE CZYNNOŚCI

Jedną z głównych czynności występujących w fazie wdraża­nia, która warunkuje powodzenie całego przedsięwzięcia, jest od­powiednie przygotowanie przyszłego użytkownika do obsługi i korzystania z systemu. Osiągnąć to można jedynie poprzez właś­ciwie zorganizowane szkolenie w zakresie:   informatyki i konieczności jej stosowania, efektów i nakładów na system informatyczny, prac przygotowawczo-organizacyjnych niezbędnych do wykonania w obiekcie, zmian w organizacji obiektu, wynikających z przyjętych rozwiązań projektowych, _ możliwości wykorzystania systemu informatycznego do za­rządzania obiektem w ramach przyjętych rozwiązań.        Szkoleniem powinny być objęte następujące grupy pracowni­ków:    kierownictwo obiektu najwyższego szczebla,  kierownictwo średniego i najniższego szczebla,  pracownicy wypełniający dokumenty źródłowe,  pracownicy bezpośrednio korzystający z zestawień końco­wych (tabulogramy).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!