DYSK MIĘKKI

Jednostka pamięci SP45DE służy do zapisywania i odczytywa­nia dużych zbiorów informacji (programów i danych) na wymien­nych dyskach elastycznych [36]. Może ona obejmować jeden lub dwa moduły o nazwie-PLx 45 D, z których każdy jest dostosowa­ny do jednoczesnego napędzania dwóch-dysków z prędkością 360 obr./min. Pamięć , ta‘zawiera formater, którego zadaniem’jest operowanie danymi zgodnie z rozkazem. jednostki zewnętrznej według formatu zapisu zgodnego z normą ISO 97/11 N149, oraz > selektor modułowy, służący do sterowania ustawieniem wybranej głowicy nad odpowiednią ścieżką.-Każdy z dysków obsługuje jedna głowica zaspisująco-odczytująca uruchamiana wspólnym dla danego modułu układem mechanicznym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!