DUŻA LICZBA SYSTEMÓW

Istnie je jednak duża “ liczba systemów informatycznych, których zakres i harmonogram . eksploatacji narzucają wymaganą konfigurację i lokalizację sprzę­tu (np. systemy sterowania procesami technologicznymi). W nie– których wersjach systemów komputerowych przetwarzanie jest podzielone na pewne części (ńp. przetwarzanie wstępne i główne) realizowane w różnych momentach czasowych, przez różne kom­putery, a tfawet w różnych miejscach (przetwarzanie rozproszone). Wówczas pomiędzy kolejnymi fragmentami przetwarzania muszą być realizowane czynności związane z przesyłaniem, kodowaniem, a czasem nawet wprowadzaniem danych lub wyprowadzaniem in­formacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!