DRUGI WARIANT

Do przenoszenia danych na taśmę dziurkowaną służą nastę­pujące urządzenia oferowanej przez generalnego dostawcę MERA- -ELWRO-SERVICE:    W wariancie drugim zamiast dwóch czytników model 302 jest jeden czytnik. Porównywania dwóch taśm dokonuje się przy użyciu dwóch czytników omawianego urządzenia. Taśmy podlegające badaniu winny zostać sporządzone niezależnie przez dwóch operatorów i zawierać-—oczywiście — te same dane. Następuje jednoczesne czytanie pierwszego znaku z obu taśm, a potem porównanie, umoż­liwiające wykrycie- błędu. Jeżeli odpowiednie znaki na obu taś­mach są niezgodne, następuje sygnalizacja błędu z jednoczesną możliwością odczytu numeru kanału, w którym nastąpiło prze­kłamanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!