DRUGA GRUPA ZAGADNIEŃ

Drugą grupą zagadnień, poza zmianami w organizacji obiektu, jest odpowiednie przygotowanie bazy normatywnej oraz danych źródłowych do komputerowego przetwarzania.Czynnością umożliwiającą rozpoczęcie komputerowego prze­twarzania jest opracowanie w obiekcie wymaganej bazy norma­tywnej. Dane zawarte w bazie normatywnej są bowiem przeno­szone do pamięci zewnętrznej komputera, tworząc razem z inny­mi danymi zbiory podstawowe, czyli bank danych systemu.Baza normatywna będzie dotyczyła m.in. takich danych, jak.normy pracochłonności operacji technologicznych,   normy przerw międzyoperacyjnych normy obciążenia maszyn i urządzeń,  normy zużycia materiałów i pomocy warsztatowych, wielkości zapasó.w materiałów w magazynach,cykle dostaw materiałów i narzędzi, ekonomiczne wielkości partii produkcyjnych wyrobów, cykle produkcyjne wyrobów i części,cykle remontowe maszyn i urządzeń, .  wielkości okresów międzyremontowych,normy zapasów produkcji w toku, koszty ruchu i przestoju maszyn i urządzeń itp.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!