DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że waga tego Zagad­nienia nie jest dostatecznie doceniana przez projektantów, którzy powinni być odpowiedzialni za przygotowanie odpowiednich da­nych próbnych. Programy testuje się w celu sprawdzenia, czy:program został właściwie zakodowany, ,użyte instrukcje odpowiadają wymaganiom struktury logicznej,  struktura logiczna zapewnia realizację algorytmu przyjętego przez projektanta. Powodzenie testowania w przypadkach pierwszym i drugim zależy od pracy programisty, zaś w przypadku trzecim przede \ wszystkim od tego, czy projektant dostarczył odpowiednie dane próbne. Dane próbne muszą być tak przygotowane, aby uwzględniały wszystkie przypadki błędów, jakie mogą wystąpić w,bieżącej eks­ploatacji w danych wejściowych, zbiorach głównych i pośrednich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!