DOKUMENTACJA INSTRUKCYJNA

Dokumentacja instrukcyjną w obiekcie jest opracowana przez -analityków*użytkownika przy współudziale projektantów systemu .i zawiera takie elementy, jak np.: instrukcje funkcjonowania systemu informatycznego w warunkach zastosowania komputera,    instrukcje wypełniania, obiegu i przesyłania do ośrodka obliczeniowego dokumentów źródłowych, wykazy używanych kodów,  instrukcje aktualizacji kodów, instrukcje wykorzystania zestawień końcowych. Dokumentacja operatorska jest opracowywana przez projek­tantów oraz programistów i zawiera następujące elementy:Ogólny harmonogram eksploatacji w systemie (podsyste­mie).Szczegółowy harmonogram eksploatacji w poszczególnych jednostkach’ przetwarzania.Instrukcje przyjmowania kontroli i przygotowania doku­mentów źródłowych do przeniesienia na maszynowe nośniki wej­ściowe.Instrukcje.przygotowania maszynowych nośników danych wejściowych.   Szczegółowe schematy przetwarzania.Instrukcje kompletowania maszynowych nośników danych wejściowych (przygotowanie do przetwarzania).Instrukcje operowania programem. Instrukcje kontroli i ekspedycji wyników końcowych (je­żeli wyniki końcowe są wyprowadzane z komputera w postaci dru­kowanej).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię serdecznie na stronie, która jest poświęcona technice. Prowadzę ją ja, Margaret. Od bardzo dawna miejsce w moim sercu zajmują tematy związane z techniką, ponieważ od małego uwielbiałam majsterkować. Mam nadzieję, że z mych wpisów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy!